Certified Distributor for China

Company: Xinjia Tech
Address: 2004 room, Fei Diao Tower, ChangShou Rd, PuTuo District, Shanghai
Contact: Lu Fei
Phone: +86-021 3353 3686
Fax: +86-021 3353 3686 105
Cell: +86-138 0188 9697
Email: lufei@xinjiatech.com
Web: www.xinjiatech.com